Zoek op FEEL website

CONTACT
HOME

VRIJ ZIJN


- Vrij van alle beperkende gedachten

⁃ Vrij van alles waarvan je denkt dat het moet

⁃ Vrij van alles wat je van buitenaf opgelegd wordt, maar wat

   niet overeen stemt met wie je diep vanbinnen bent

⁃ Vrij van oordelen, vooroordelen, veroordelen

⁃ Vrij van oppervlakkige en diepgewortelde angsten

- vrij van emotionele ballast

- Vrij van het verleden

⁃ …

Om vol-ledig vrij te zijn in elk NU moment.

ONBEGRENSD

- Onbegrensde verruiming en optimalisering van alle aspecten

  van ons leven: onze gezondheid, ons denken, ons voelen, ons

  weten, onze creativiteit, ons handelen, ons bewustzijn....

- Onbegrensde mogelijkheden:

  In elke schijnbare muur het raampje vinden dat uitgeeft op

  nieuwe mogelijkheden, waardoor je leert dat er in elke

  situatie onbeperkt nieuwe mogelijkheden en oplossingen zijn

  en dat het volle potentieel zich pas toont wanneer het denken

  neerligt, stil is. 

  De beste oplossingen komen in je op, wanneer de

  mogelijkheden – die je netjes op een rij hebt na een uur

  vol denken, piekeren en eventueel discussiëren – naar de

  achtergrond verschuiven, omdat jouw geest ontspant en stil

  wordt, zodat er ruimte komt …. en nieuwe oplossingen,

  gelijktijdig met nieuwe inzichten zich ahw. spontaan

  aanbieden.

- Niet begrensd door het fysieke, ...'enkel wie in staat is het

  onzichtbare te zien kan het onmogelijke realiseren'...

 

 

ENERGIE

Een sleutelwoord, een veelomvattend woord, een magisch woord:

⁃ Levenskracht, Bronkracht, Licht, Informatie, Vibratie

⁃ Trilling geeft klank, geeft vorm....

  Hoe lager de frequentie hoe 'dichter' de materie.

  Hoe ruimer ons bewustzijn hoe hoger onze vibratie, hoe

  lichter ons wezen.

  Hoe hoger onze trilling hoe gezonder, gelukkiger, wijzer,  

  liefdevoller en creatiever we zijn....

 ⁃ Verbinding: energetisch is alles met alles en zijn allen met

  allen verbonden in eenheid.

 

Energie, het blijft een magisch woord, maar stilaan worden we meer en meer vertrouwd met de inhoud ervan.

 

LEVEN

Het Leven

Alle Leven

Jouw Leven zoals het zich ontvouwt, met alles erop en eraan

Mijn Leven

Ons Leven ten volle …. in een eeuwige evolutie ....